Địa chỉ: 2819 Phạm Thế Hiển, P.7, Q.8, TP.Hồ Chí Minh