Giới thiệu

Đăng vào 11/01/2022 lúc 22:44
    Giới thiệu

KV Bamboo sản xuất và cung cấp các sản phẩm làm từ tre thiên nhiên thân thiện môi trường.

KV Bamboo sản xuất và cung cấp các sản phẩm làm từ tre thiên nhiên mục đích khuyến khích mọi người từ bỏ thói quen dùng sản phẩm làm từ plastic.

Liên hệ: 

DĐ:     +84. 767.634.497
Email:  k.khaipv@gmail.com
Facebook: k.khaipv@gmail.com
Skype: khaipv1